Κέντρο Ξένων Γλωσσών Καραγκούνη Γεωργία

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Καραγκούνη Γεωργία αποτελεί έναν αμιγώς εκπαιδευτικό χώρο εκμάθησης Ξένων Γλωσσών με την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών στους φοιτώντες του Κέντρου σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με την βοήθεια εκπαιδευτικών λογισμικών. Η διεύθυνση σπουδών κα. Καραγκούνη Γεωργία κάνοντας χρήση των μεταπτυχιακού επιπέδου γνώσεων της στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνδυασμό με την χρήση διαδραστικών μέσων και προγραμμάτων απομακρυσμένης εκπαίδευσης, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών εξοπλίζοντας τους μαθητές ανά την Ελλάδα με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εχέγγυα για την ακαδημαική τους κατάρτιση στον τομέα των Ξένων γλωσσών ενώ παράλληλα προωθούμε τις τεχνολογικές τους δεξιότητες.

Αποτελώντας ένα από τα πλέον πρωτοπόρα εκπαιδευτικά κέντρα όσον αφορά χρήση της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση, αποτελούμε οι ίδιοι το κίνητρο για εξέλιξη αλλά συγχρόνως πιστοποιούμε τους μαθητές μας σε σύντομο χρονικό διάστημα με τα απαραίτητα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά εφόδια ώστε να αποτελούν ένα σημαντικά ανταγωνιστικό  μερίδιο στην αγορά εργασίας.