Libre Space Foundation

To Libre Space Foundation είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2015 στην Αθήνα από τους δημιουργούς του SatNOGS.
Αποστολή του οργανισμού είναι η προώθηση και ανάπτυξη ελεύθερων και ανοιχτών τεχνολογιών και γνώσης για το διάστημα. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζει, αναπτύσσει και παραδίδει έργα σχετικά με το διάστημα, από εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών, μέχρι παγκόσμια δίκτυα επιτήρησης και ολοκληρωμένες δορυφορικές αποστολές.