BYTE

Η BYTE είναι μία πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία παροχής τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ιδρύθηκε το 1983. Οι δραστηριότητες της εκτείνονται σε 3 βασικούς τομείς:

 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο τομέα της Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας προϊόντων πληροφορικής σε εταιρείες και οργανισμούς.

Η εταιρεία λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ιδρύσει θυγατρική στην Κύπρο. Η Byte κατέχει μία δυνατή παρουσία στις πωλήσεις του ιδιωτικού τομέα της εγχώριας αγοράς διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με μεγάλους οργανισμούς. Επιπλέον, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πέντε τοπικούς, πρωτοπόρους πάροχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών διεκπεραιώνοντας έργα στον ελληνικό δημόσιο τομέα ο οποίος απορροφά το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής εθνικής οικονομίας.

Η πολύτιμη τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία της εταιρείας αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού, την έχουν κατατάξει ως μία από τους μεγάλους χορηγούς της αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Η BYTE δίνει προτεραιότητα στη πλήρη κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας τεχνολογιών παρέχοντας:

 • Σύγχρονο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, υποστήριξη και μεθοδολογίες ενσωμάτωσης για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.
 • Μοναδική τεχνική κατάρτιση σε δικτυακές τεχνολογίες, επικοινωνίες δεδομένων και ενσωμάτωση συστημάτων
 • Συστήματα μηχανογράφησης και περιφερειακά
 • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης

Η θέση της Εταιρείας στην αγορά

 • Ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα με αποδεδειγμένο κατάλογο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Ιδιαίτερα δυναμική στη παροχή κρίσιμων επιχειρησιακών λύσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.
 • Ποικίλη και σταθερά αναπτυσσόμενη βάση πελατών η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 3,000 πελάτες στους οποίους συγκαταλέγονται ελληνικές και πολυεθνικές blue-chip εταιρείες, τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και κυβερνητικοί και ημι-κυβερνητικοί οργανισμοί.
 • Ικανότητα στην δημιουργία και διατήρηση στρατηγικών συμμαχιών με πρωτοπόρους παγκόσμιου βεληνεκούς πρωταγωνιστές παροχής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, επιβεβαιώνοντας την πρόσβαση σε προϊόντα πωλήσεων, τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Η Οργάνωση της BYTE

 • Η BYTE ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες του διαδικτύου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει υιοθετήσει ένα ευέλικτο και δυναμικό σχήμα διοίκησης.
 • Η BYTE καθοδηγείται από μία ιδιαίτερα δραστηριοποιημένη ομάδα διοίκησης με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής και σταθερές και πολύχρονες πελατειακές σχέσεις καθώς και υψηλού επιπέδου τεχνική εμπειρία, γνώση μηχανογραφικών υπηρεσιών και διαχειριστικών ικανοτήτων.
 • Η ομάδα συνδυάζει ένα ισχυρά δομημένο ιστορικό προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών βάση των αναγκών που προκύπτουν από νέες τεχνολογίες με την ικανότητα διαρκούς ανάπτυξης μίας υγιούς επιχείρησης.
 • Επιπλέον, η διοίκηση έχει δημιουργήσει την αναγκαία υποδομή για την υποστήριξη σύγχρονων και μελλοντικών διαδικασιών και παραμένει αφοσιωμένη στην συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της BYTE

 • Το ανθρώπινο δυναμικό της BYTE, αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των στόχων και της στρατηγικής της. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού το οποίο στελεχώνεται στην πλειοψηφία του από μηχανικούς και επιστήμονες με εξειδίκευση στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.
 • Σήμερα η BYTE απασχολεί πάνω από 200 άτομα, έχοντας επενδύσει σε δυναμικά στελέχη για την αρτιότερη οργάνωση της εταιρίας στα τμήματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, του Διαδικτύου και στις σύγχρονες Τεχνολογίες.
 • Το 12% των ανθρώπων της BYTE διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το 74% είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ΤΕΙ και τέλος το 14% του προσωπικού είναι απόφοιτοι Λυκείου και στελεχώνουν θέσεις γραμματειακής και λοιπής υποστήριξης.

Προσφορά Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η BYTE προσφέρει επιχειρησιακές υπηρεσίες και προϊόντα στο κλάδο της πληροφορικής και επικοινωνιών δίνοντας έμφαση στους ακόλουθους τρεις τομείς: παροχή και ολοκλήρωση υπολογιστικών συστημάτων, ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες αναφέρονται και ως λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως επίσης και διανομή υλικού το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στους άλλους 2 τομείς.

Ο πρώτος ενσωματώνει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών σε σχέση με συστήματα ολοκλήρωσης και παροχής και ειδικότερα στην:

 • Εδραίωση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής περιλαμβάνοντας την καλωδίωση, τον δικτυακό εξοπλισμό, τα συστήματα υπολογιστών, τους εξυπηρετητές, τα λειτουργικά συστήματα, τα μέσα αποθήκευσης, τον επικοινωνιακό εξοπλισμό και τέλος τις πολιτικές ελέγχου και τεχνολογιών
 • Προμήθεια επέκτασης εγγύησης για την συνεχή και καλή λειτουργία ολόκληρης της τεχνολογικής υποδομής

Ο δεύτερος ενσωματώνει υπηρεσίες σχετικές με παροχή λογισμικού και ειδικότερα:

 • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση ειδικών εφαρμογών σε επιχειρήσεις / οργανισμούς του ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα
 • Ενσωμάτωση Έτοιμων Εμπορικών Εφαρμογών & λύσεων σε επιχειρήσεις / οργανισμούς
 • Συμβουλευτικές & Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης & Επιχειρησιακής Συνέχειας